Projecte:

FOTORAPORTO

Estratègia – Conceptualització –
Disseny i programació web –
Disseny i programació mòbil –
Plataforma de donacions
DONACIO.ORG

Fotoraporto
Any: 2017 i 2018

Fotoraporto, la plataforma de foto protesta i foto proposta ens sol·licita, en el seu procés d’implantació, el disseny i programació dels seus elements online, així com tota la línia gràfica i wireframes de l’aplicació mòbil.

Desenvolupem la web informativa de la plataforma, tant en la fase teaser com en la fase de llançament i dissenyem i produïm tots els wireframes de l’aplicació mòbil, implementant una navegabilitat òptima i aplicant tots els criteris d’UX (experiència usuari).

Addicionalment, per ajudar a la captació de fons de Fotoraporto, implementem una pàgina de donacions en la nostra plataforma de donacions DONACIO.ORG.(https://donacio.org/fotoraporto/)