Projecte:

ESTRATÈGIA ESPAI AMBIENTAL

Estratègia – Workshops – Tutories i formació

Cooperativa Espai Ambiental
Any: 2019

L’equip d’Espai Ambiental necessitava reflexionar sobre conceptes de marca i posicionament, i definir una estratègia de comunicació coherent, implementable i diferenciadora pels anys vinents.

Van contactar amb Megafon Coop i vàrem decidir fer aquest procés d’una manera que empoderés l’equip i el capacités per afrontar aquest repte, i vam dissenyar una sèrie de workshops, amb participació de Megafon i d’equips d’Espai Ambiental, per assolir aquests objectius.

El resultat d’aquesta reflexió conjunta ha estat molt satisfactori, ja que s’ha pogut definir el concepte i la proposta de valor d’Espai Ambiental i s’han establert les bases per implementar qualsevol acció de forma eficient, i la definició del Pla de Comunicació.