Projecte:

ESTRATÈGIA ELCLIMAMOLA

Estratègia – Workshops – Tutories i formació

Associació Elclimamola
Any: 2019

L’equip d’Elclimamola, la Marine i la Marcela, associació especialitzada en assessorar i produir creacions artístiques contemporànies, necessitava reflexionar sobre conceptes de marca i posicionament, i definir una estratègia de comunicació coherent, partint del seu nou posicionament.

Van contactar amb Megafon Coop i, en funció de les seves necessitats i objectius, vam treballar sobre les noves alternatives de negoci que oferia el sector artístic. Mitjançant una sèrie de workshops, vam decidir la nova estratègia i el pla d’acció pels anys vinents.

El resultat ha sigut disposar de les guies d’acció per desenvolupar aquest nou posicionament, dissenyar els nous missatges cap al sector (administracions, artistes, promotors i programadors artístics) i definir els canals i accions de comunicació per aquesta nova singladura.