Projecte:

DONES MENTORES

Estratègia –
Disseny i programació web –
Assessorament –

Dones Mentores
Any: 2018

Dones Mentores és un innovador programa de Mentoring Social amb perspectiva de gènere que va contactar amb Megafon Coop per desenvolupar la seva web informativa i de contacte.

Es van analitzar les necessitats presents i futures i s’ha dissenyat i desenvolupat una web escalable que pugui créixer i ser mantinguda de forma molt fàcil.

Aviat implementarem el blog de Dones Mentores perquè els seus usuaris puguin estar informats de l’activitat periòdica.