CONDICIONS DE LES CONSULTES

Descripció del servei:

El servei de consultoria express és un servei de consultoria en línia realitzat mitjançant la plataforma Zoom i per un dels socis de Megafon Coop, el qual podrà variar en funció de la disciplina que el client sol·liciti.

Preu i durada de la sessió de consultoria:

Preu: 90€/sessió + IVA.

La sessió de consultoria té una durada de 60 minuts. La primera sessió que es realitzi, com a sessió introductòria, serà de 90 minuts.

Reserva de la sessió:

Per a realitzar la sessió de consultoria express s’haurà de reservar i concertar hora en la pàgina Reserva la teva Consultoria Express de la web de Megafon Coop i realitzar el pagament corresponent. Una vegada realitzat el pagament de la sessió, la sessió queda confirmada per al dia i hora disponibles que el client hagi seleccionat en la plataforma de reserves i s’envia factura de la mateixa al client de forma manual.

Cancel·lació de la sessió:

No es poden fer cancel·lacions de sessions en un termini inferior a 24 hores prèvies al dia de reserva. Si el client decidís cancel·lar la sessió en aquest termini de 24 hores o menys abans de la sessió, l’import de la sessió no serà retornat i el client no té dret a cap reclamació.

En cas de cancel·lació per part del client en un termini superior a 24 hores abans del dia de la reserva de la sessió, l’import de la sessió no serà reemborsat però el client tindrà dret a canviar el dia de la sessió per a un dia posterior a la data de la reserva de sessió cancel·lada, segons disponibilitats de l’equip de Megafon Coop.

Per a cancel·lar la sessió el client haurà d’enviar un e-mail a info@megafoncoop.com indicant que desitja cancel·lar la sessió. La data d’enviament de l’e-mail es considerarà la data del moment de la cancel·lació. El client podrà indicar en el mateix la seva proposta de dates per a una nova sessió. Megafon Coop es posarà en contacte amb el client per a definir o concretar una nova data de la sessió.

Si per cas de força major Megafon Coop hagués de cancel·lar la sessió, proposarà al client una nova data de realització d’aquesta. En qualsevol cas, l’import no serà reemborsat.

Accés a la sessió:

La sessió de consultoria express es realitzarà a través de la plataforma Zoom, enviant Megafon un e-mail amb l’enllaç de la mateixa al correu electrònic subministrat en el moment de la reserva, 15 minuts abans de l’hora concertada.

En cas que el client no es presenti i no accedeixi a la sessió en l’hora definida en la reserva o durant els 15 minuts posteriors a aquesta, la sessió es considerarà realitzada en passar aquests 15 minuts posteriors a l’hora de la reserva, i el client no tindrà dret a cap reclamació.

Reclamacions:

No s’accepten reclamacions una vegada s’hagi començat o finalitzat la sessió.

Dubtes:

L’e-mail de contacte per a qualsevol dubte en relació al servei de consultoria express és info@megafoncoop.com.